Privacy Statement

 

Privacy statement

Privacy statement

 

Dit is de Privacy Statement van Het Ei van Columbus. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we via onze website van u verkrijgen. Het Ei van Columbus voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

 

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 

 • Gegevens die u ons aanlevert bij het online reserveren
 • Gegevens die we ontvangen op basis van het gebruik van onze website.

 


Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

 

Het bezoeken van onze website:

 

 • Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te verbeteren en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. We verwerken hiervoor het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
 • Op onze website kunt u een formulier invullen om bijvoorbeeld meer informatie te krijgen over een evenement dat u bij ons wilt vieren. Wij verwerken de gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

Het aangaan van een overeenkomst met ons:

 

 • We verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en contact met u te houden over het verleende dienst.
 • Het verlenen en factureren van onze diensten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven.
 • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan.
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.
 • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.
 • We verwerken uw gegevens wanneer u een website dienst van ons gebruik. In veel gevallen krijgt u van ons toegang doormiddel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens verwerken wij samen met uw naam, IP-adres, e-mailadres, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Communicatie via Social Media:

 • We zijn actief op Social Media: Facebook, Twitter. Als u via Social Media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens om contact met u op te nemen en om uw vragen te beantwoorden.

Communicatie via telefoongesprekken:

 • Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsverbetering van onze klantenservice. De opnames worden alleen gebruikt voor coaching, en alleen coaches en de medewerker die met jou het gesprek heeft gevoerd hebben toegang tot de opnames. De bewaartermijn van het telefoongesprek is drie maanden, daarna worden de opnames verwijderd.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen in je persoonlijke klantomgeving. Sommige diensten van ons gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden je sterk aan om dit te gebruiken.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij onze administratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. IFH Holding B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Minderjarigen
Het Ei van Columbus heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Delen met anderen
Het Ei van Columbus verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@heteivancolumbus.nl

Stuur ons een berichtje: